بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا امكان دارد حزب يا گروهي را تشكيل داد كه بر ضد كساني كه بر ضد فرهنگ ديني است و با آنها بصورت فرهنگي و زير نظر امام زمان (عج) و حضرت خامنه اي باشد. و مثال جنگ حضرت علي (ع) جنگ فرهنگي باشد و با علما به طور مخفيانه در ارتباط باشد اگر اشكالي دارد بصورت واضح بگوييد؟


جواب:فعاليت گروهي مخفي و مرتبط با علماء و رهبران مذهبي مناسب با زمان و شرايطي است كه حاكمان ظالم و غاصب بر جامعه حكومت كنند و امكان فعاليتهاي آشكار و تبليغات علني به نفع اسلام وجود نداشته باشد.

بنابراين در شرايط حاضر كه حكومت اسلامي جامعه را اداره مي كند و رهبري معظم انقلاب با كمال قدرت در رأس آن قرار دارند، بهترين و مناسب ترين كار همين است كه با تهاجم فرهنگي، بصورت آشكار مبارزه شود، ضمن اينكه طبيعت كار فرهنگي اين است كه آشكارا انجام گيرد تا بتواند ديگران را تحت تأثير قرار دهد.

موفق باشيد.

تكميل و ارسال فرم نظر سنجي موجب تكامل و پويايي كارماست.