بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا حضرت آيه الله خامنه اي با امام زمان (ع) در رتباط هستند اين ارتباط چگونه است زيرا به نظر مي رسد كه ايشان اين ارتباط را داشته باشند؟


جواب:در خصوص سؤالي كه بيان فرموديد چند نكته قابل توجه به نظر مي رسد:

1ـ هر كه را اسرار حق آموختندمهر كردند و دهانش دوختند

2ـ آيا واقعاً رهبري چنين مقتدرانه، با اينهمه تبليغات مسموم عليه او و ولايت و با اينهمه دشمني ها، بدون ارتباط امكان دارد؟! و آيا سكان داري انقلاب و حفظ اسلام از خطرات و بدعتها جز با عنايت او امكان پذير است؟!

3ـ خود ايشان مي فرمايند: (من در ادارة امور كشور بعضي وقتها حل مسائل برايم دشوار مي شود و ديگر هيچ راهي پيدا نمي كنم به دوستان و اعوان و انصار مي گويم آماده شويد به جمكران برويم. راه قم را پيش مي گيرم و راهي مسجد جمكران مي شويم پس از راز و نياز با آقا، من احساس مي كنم همانجا دستي از غيب مرا راهنمايي مي كند و من در آنجا به تصميمي مي رسم و مشكل بدين صورت حل مي شود و همانجا تصميم را عملي مي كنم.) (1)

4ـ ارتباط هميشه به معناي خطور و ديدار نيست. بلكه گاهي به معناي ارتباط معنوي و عنايت آن بزرگوار مي باشد در مورد ارتباط حضوري بايد گفت كه هيچ ملازمه اي بين ولي خدا و بندة خدا و بندة نيك خدا بودن، و ديدار او نيست. خيلي از افراد بسيار خوب از جمله 313 نفر ياوران اصلي حضرت كه شبهه اي در ايمان و خلوص عملشان نيست تا آن ساعت كه در مكه جمع مي شوند حضرت را نديده اند و به خدمتش نرسيده اند. (2)

ولي مورد دوم كه ارتباط معنوي است حتماً در اولياء خدا و افراد نيك روزگار مي باشد زيرا بدون آن نمي توان مقامات معنوي را طي كرد و بندة خالص خداست چون آنها باب الله هستند.

براي مطالعه بيشتر در مورد ياوران امام زمان (عج) مي توانيد به كتاب مهدي منتظر و كتاب مكيال المكارم مراجعه بفرماييد.

خداوند متعال به رهبر بزرگوار ما طول عمر همراه با عزت عنايت بفرمايد و همه ما را از حاميان وااقعي ولايت و نوكران واقعي امام زمان (عج) قرار دهد انشاء الله.

منابع و مآخذ:

1ـ انتظار، ش 8و9

2ـ كتاب مهدي منتظر، چاپ قديم، ص58، حاج محمد جواد خراساني