بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا جديداً كسي حضرت مهديعج را ديده است كه پيامي از جانب ايشان داشته باشد؟


جواب:

مسلم است كه عده اي از بزرگان و علما دين همانند شيخ مفيد،مقدس اردبيلي، فيض كاشاني .ارتباط ظاهري و ملاقات با امام زمان( عج) داشتند و ممكن است انسان با ايماني امام زمان را ببيند امًا اگر كسي موفق به ديدار آن حضرت بشود وآن حضرت را بشناسدنبايد ادعاي ارتباط با امام زمان (عج) داشته باشد و آن ديدار را از روي قرار قبلي بقصد نيابت خاصةآن حضرت اعلام نمايد. اگر فردي چنين مطلبي را وانمودكرد مردم موظفند كه او را تكذبب كنند. و همچنين رواياتي از اهل بيت (ع) و خود امام عصر ارواحنا فداء به ما رسيده است كه هر كس ادعاي ديدار حضرت قائم (عج) را بكند بسيار دروغگواست و او را تكذيب كنيد .

و براي روشن شدن مطلب سخنان برخي از مراجع بزرگوار تقليد را بيان مي كنيم.

حضرت آيت ا...صافي گلپايگاني مي فر مايد : ادعاي ارتباط خاص باحضرت حجتعج در زمان غيبت آن بزرگوار دروغ است وشركت درمجالسي كه در آن چنين ادعاها مي شود حرام است و مؤمنين بايد بي اساس بودن چنين ادعا را براي مردم بيان كنند كه گمراه نشوند.1

وحضرت آيت ا...فاضل لنكراني مي فرمايد : ما فعلاً موظف هستيم به تكليف خود در زمان غيبت كه فقهاي عظام براي ما معين مي كنند عمل كنيم (وكساني كه ادعاي ديدار مي كنند) معمولاً انگيزه هاي مادي وگاهي سياسي دارندو لذا مؤمنين بايد مواظب اين توطئه ها باشند ودر دامان اين افراد سودجو ومغرض نيفتند.2

ولذا همانطور كه عرض كرديم ممكن است انسان با تقوا ومؤمن خالصي با امام عصر ديدار كند (يا ديدار كند وشخص ايشان را نشناسد) اما نمي تواند ازاين ديدار ويا سخناني كه حضرت با ايشان گفتند به كسي بازگو كند.وگرنه بايد او را تكذيب كرد.3

هركه را اسرار حق آموختندمهر كردند ودهانش دوختند(1) مسائل جديد،ج3،ص223

(2) جامع مسائل،ج1،ص493

مجله با معارف اسلامي آشنا شويم،شماره 35،ص75