بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:در مورد ارتباط امام زمانعج با آيت ا... كشميري، آقاي مجتهدي تهراني توضيح دهيد؟


جواب:

در مورد ارتباط امام زمان عج با اشخاص نامبرده بحث زياد و مفصل است فقط به طور اجمال عرض كنم كه امكان ندارد عارفي مراتب سلوك را خالصانه طي كند واز نعمت ديدار و هدايت آن دردانه هستي بهره مند نشود.

ولي هيچوقت اين بزرگواران در زمان حياتشان عنوان نكردند كه ما وجود امام زمانعج را ديده ايم مگر در مواقعي براي برخي از اشخاص صاحب سر وخواصشان.

و چه بسا بارها امام زمانعج را ديده اند و وجود مقدسشان را نشناختند و بعداً ايشان را شناختند. و براي اينكه شما برادر عزيز با زندگي و روش عرفاني و سلوك اين دو بزرگوار آشنا شويد كتب زير را مطالعه كنيد تا خودتان در مورد ابعاد ارتباط اين بزرگواران با امام عصرعج آشنا شويد :

1- آفتاب خوبان و روح و ريجان، شرح احوال آيت الحق عارف رباني آيت ... كشميري،نوشته سيد علي اكبر صداقت

2- صحبت جانان، ج1و2، گذري ب رانديشة عرفاني و شيوة سلوكي آيت الحق سيد عبد الكريم كشميري، نوشته سيد علي اكبر صداقت

3- سيري در آفاق، تأليف حجه الاسلام شيخ حسين حيدري كاشاني.