بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:راه زيارت كردن امام زمان ( عج )
سؤال:1ـ براي ملاقات با امام عصر (عج) ما جوانان چه برنامه هايي و اعمالي را بايد رعايت كنيم و چگونه باشيم؟
جواب:

مرادتان از ملاقات چيست؟ آيا ملاقات حضوري در نظر است يا نه ، توجه و عنايت حضرت را مي طلبيد.
گاه انسان تنها مرادش ديدن روي حضرت است كه اين زياد مطلوب نمي رسد چرا كه آن اصل است كه ما بدانيم مطلوب حضرتيم و يا منتظر واقعي او هستيم و از صحابه حضرت به حساب مي آييم.
و اما در زمان پيامبر اكرم هم كساني بودند كه هر روز حضرت را مي ديدند ولي عملا اين ديدن نه به درد دنيا و نه آخرت آن ها خورد لذا من گمان مي كنم منظور شما از ملاقات با امام عصر در خط حضرت بودن است.
پس بايد منتظر باشيد يعني انتظار با جوش و خروش همراه است و با خمودگي انتظار معني نمي دهد. خود را آراسته كنيد به صفاتي كه حضرت را خوش مي آيد، شيعه باشيد و مثل شيعه زندگي كنيد حسن خلق داشته باشيد بر امور مردم رسيدگي كنيد تواضع داشته باشيد. و نسبت به كفار متكبر باشيد. جهاد در راه خدا داشته باشيد(بااموال وانفس). از خدا بترسيد و سرزنش هيچ كس شما را از راهتان باز ندارد. شريعت اصيل اسلام را بياموزيد و مسلمان واقعي باشيد. بگذاريد اعمال شما آيينه تمام نمايه اسلام اصيل باشد. سعي كنيد طوري زيست كنيد كه حتما مطمئن باشيد كه مرضي آقا امام زمان است. ساده زيست باشيد و عميق و زيركانه فكر كنيد. اگر شما در طول زندگي خودتان به وظايفي كه بر عهده شما است درست عمل كنيد آنگونه كه ائمه خواسته اند بدانيد كه مورد رضايت ايشان واقع شده ايد و خود حضرت (عج) به ديدن شما خواهند آمد. نيازي نيست كه رياضت هاي خاصي بكشيد يا اعمال خارق العاده انجام دهيد تا بتوانيد حضرت را ببينيد. بلكه به وظيفه خودتان كه در سه بخش خلاصه مي شود احكام، اخلاق، عقايد عمل كنيد، مطمئن باشيد كه حضرت خودشان به ديدن شما خواهند آمد.