بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ظهور امام زمان (ع)
موضوع فرعي:چگونگي ظهور امام زمان (ع)
سؤال:2- در مورد چگونگي ظهور ايشان توضيحاتي بدهيد ؟
جواب:

ج2- در كتابهائيكه درمورد حضر ت مهدي( عج ) بحث نموداند و تا حد توان در باره بقيه الله الاعظم ( عج) و ميوه دل حضرت زهراء قلم فرسائي نموده و شِمه اي از گل رخسار قطب دايره امكان به عاشقان و بلبلان گل وجودش گفته اند مطالبي درباره علائم ظهور آن حضرت بدست نگاريشان نگارش يافته است و علائم زياد مطرح گرديده كه هر كدام آنها بايد مورد كنكاش و تحقيق و تفحص قرار گيرد . بعضي از علائم نام برده شده در كتب اهل تشيع را مورد بحث قرار مي دهيم , اما تجزيه و تحليل و صدق و كذب آنرا بعهده پژوهشگران و دانش پژوهان واهل فن در اين رشته مي گذاريم .
1- شيخ صدوق در كتاب ثواب الاعمال از امام صادق «عليه السلام » روايت ميكند كه پيامبر اسلام «صلي الله عليه واله » فرمودند : زماني بر اين امت خواهد آمد كه از قرآن جز «رسم» و از اسلام جز« اسم» نماند , آنها خود را مسلمان مينامند در حاليكه از اسلام دورند, مانند كشورهاي اسلامي كه نامشان اسلامي است اما فرهنگ اسلام ضعيف است , اما ايران از بركت و زحمات بنيانگذار انقلاب اسلامي امام خميني « رحمه الله عليه » و خون شهدا ,هم ملت از اسلام آگاهي يافت و هم جوانان با قرآن آشنا شده اند كه امروز چند هزار نفر حافظ قرآن داريم , پيامبر فرمودند : « مساجد آباد ولي از لحاظ هدايت و تقوي خالي است و خراب است و دانايان آنها بدترين دانايان هستند . يعني :درمقابل طاغوت و كفر و بدعت در اسلام قيام نمي كنند .
2- همچنين شيخ صدوق در كتاب اكمال الدين ازمحمد بن مسلم روايت ميكند كه از امام باقر «عليه السلام » شنيدم فرمودند : قائم ما را خدا با نصرت مؤيد داشته , زمين زير پايش نور ديده ميشود , گنجها و معادن برايش آشكار ميگردد سلطنتش شرق و غرب عالم را فرا ميگرد و خداوند بوسيله او دين خود را بر همه مسلكها و اديان باطله غالب گرداند ,هر چند مشركان نخواهند, و يرانه اي روي زمين نميماند مگر آنكه آنرا آباد سازد و عيسي «عليه السلام » نازل شده و با او نماز گزارد من عرض كردم يابن رسول الله قائم شما كي خواهد آمد ؟ هنگاميكه مرد ها شبيه زنها و زنها شبيه مردها شوند و زنها بر زينها سوار گردند و گواهي زنها ي ناحق قبول افتد و گواهي عادلان رد شود و زنا و خوردن ربا آسان شود و ...موقيعكه امام عصر « عج » آشكار شوند تكيه به كعبه كرده و 313 مرد اطراف او جمع گردند. اولين سخن او اينست { انا بقيه الله في ارضه } منم آن بقيه سُفَراي الهي در روي زمين و چون ده هزار مرد نزد وي جمع شوند قيام فرمايد. ( 1)
3- مولف كتاب« نوائب الدهرفي علائم ظهور », مرحوم سيد حسن مير جهاني« ره » حدود پانصد مورد از علائم و حوادث قبل از ظهور را بطور مستند نقل ميفرمايند :
1- اختلاف بسيار در روي زمين.
2- خروج سفياني كه مردي است از نسل يزيدبن معاويه و مرد پليدي است.
3- وقو ع زلزله در بغداد.
4- كشف حجاب و بي عفتي در زنها و شريك شدن زنها در تجارت و تمكين نكردن از شوهرانشان.
5- تعطيل شدن مساجد تا چهل شبانه روز.
6- واقع شدن فتنه درميان شرقيها و غربيها.
7- خراب شدن ري.
8- ظهور فتنه شديد در سال پيش از ظهور.
9- زياد شدن مرض صرع و ديوانگي در اثر شدت فتنه و پريشاني.
10 - ضايع كردن نمازها و پيروي كردن از شهوات و كم شدن امانتداري در مردم.
11-كم شدن كارهاي خير و كم شدن علماء حقيقي.
12- رشوه گرفتن قضات درحكم و ندانسته حكم كردن ايشان.
13- تدريس علوم باطله برخلاف دين و دستور قرآن كريم.
14- كينه علماء دين در دل گرفتن و سرزنش و بدگوئي آنان و كشتن و خوار كردن سادات.
15- قرآن را باساز و آواز خواندن.
16- سخت شدن دلها و خشك شدن اشك چشم و بي اعتنائي به نصايح و پندها.
17- امر به معروف و نهي ازمنكر كننده را سرزنش و ملامت كنند و او را در اين كار نهي مي نمايند.
18- در هر سال بدعتها و شر زياد شود غيبت كردن به نظر مردم شايسته باشد .
19 - مختصري از مالشان را در طاعت پروردگار مصرف مي كنند و بيشتر آنرا مصرف غير طاعت پروردگار مي نمايند.
20 - قبور ائمه «عليهم السلام » را با گلوله خرا ب كنند.
21- طلاق و جدائي زياد شود.
22- دين به دنيا فروخته شود و تعارفات دروغي دربين مردم فراوان گردد. (2)
در پايان متذكر ميشوم كه همه ما موظفيم كه زمينه ساز حكومت جهاني حضرت مهدي «عج» باشيم وآنكه؛ گناه درجامعه كم شود امر به معروف و نهي از منكر از اهم واجبات است و رشد فكري و فرهنگي ارتقاء پيدا كند و تا زمانيكه مردم رشد فكر ي نداشتند و قابليت پذيرش حكومت حضرت حجت نداشته باشند حضرت « عليه السلام » ظهور نخواهد كرد, و اميد است انقلاب اسلامي ايران مقدمه اي بر حكومت عدل قائم آل محمد « صلي الله عليه واله » باشد و خود را آماده پذيرايي اين مهمان عزيز كنيم و شب و روز يادش و ذكرش و دعايش وِرد زبانمان باشد .
براي اطلاعات بيشتر به كتاب مهدي موعود «عليه السلام » كه ترجمه جلد سيزدهم بحار الانوار علامه مجلسي است و مترجم دانشمند و محقق معاصر آقاي علي دواني« دامت بركاته» با زحمت فراوان برشته تحقيق و تحرير آوردند و كتاب جامع و كاملي است و هر اطلاعي كه از امام مهدي « عج» مورد نياز باشد در اين كتاب مسطور است.
منابع :
1-مهدي موعود , ص 961
2- سيره عملي اهلبيت « عليهم السلام » , سيد كاظم ارفع