بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:غصه هاي امام زمان (ع)
سؤال:.1- امام زمان(عج) از چه كارهاي غصه مي خورند ؟ لطفا بطور كامل توضيح دهيد ؟
جواب:

امام زمان (عليه السلام ) غصه مي خورند زماني كه ما به آنچه كه خداوند امر كرده عمل نكنيم و از آنچه كه خداوند نهي كرده دوري ، و جاي ديگري كه امام زمان غصه مي خورند اينكه ما انسانها آنقدر به فكر ماديات وزرق و برق دنيا هستيم و اينكه از 24 ساعت وقت در شبانه روز ، يك چهارم را صرف عبادت نمي كنيم، امام زمان غصه مي خورند از زورگويي ظالمان به مظلومان، اگر همه ملتهاي مسلمان هم پيمان شوند وراه خدا را درپيش بگيرند، ديگر هيچ كس جرأت زور گويي به ديگران را هم نخواهد داشت ، خداوند به هر فردي استعداد و ويژگي منحصر به فرد داده است و از اين استعداد توقعاتي دارد نه اينكه استعداد خود را در راه خلاف شرع مصرف كند .
امام زمان در روزهاي دوشنبه نامه اعمالمان را ورق مي زند و هفته اي يك بار امضاء مي كنند.
وقتي نامه اعمال ما را به امام زمان ( عج) مي دهند امام زمان آنقدر گريه مي كنند كه از شدت گريه امام زمان( عليه السلام) فر شته ها به گريه مي افتند .
يكي ديگر از جاهايي كه امام زمان غصه مي خورند ، احترام نگذاشتن به والدين
، انجام ندادن صله رحم، تهمت، غيبت وكلا تمام رذايل و صفات اخلاقي و اينكه خداوند به خاطر رحمت خود نعمتي به ما عرضه كرده ، عوض اينكه به شكر گذاري بپردازيم بگوييم حقمان است لياقتش را داشتيم تكبر بورزيم با يك حرف زدن خدشه در ايمان و اعتقاد و ... به وجود بياوريم .
خداوند فرمودند : امت آخر زمان از همه امتها بهترند و به خاطر اينكه آنها نه امامي را ديدندو نه معجز اتشان ،اما اعتقاد در آن ها خيلي قوي تر است . انشاء الله كه سعي كنيم رذايل و صفات اخلاقي نكوهيده را كنار گذاشته و به دنبال روزي حلال و اينكه توكل برحق كرده و هر كاري را كه مي كنيم فقط براي رضاي خدا باشد انشاء الله خداوند به توفيق امام زمان(عليه السلام ) راه را براي ما هموار خواهند كرد ، اينكه خودمان آماده كنيم و بخواهيم پا روي نفس و هواههاي نفساني گذاشته و دنيا محل آزمايش است، آيا از اين آزمايش الهي چگونه بيرون مي آئيم وقتي مهدي فاطمه از ما بيشتر به فكر هستند، پس چرا ما به فكر خودمان نيستيم. و شما مي توانيد به كتابهاي اخلاقي مراجعه كنيد .
منابع :
1-خورشيد مغرب ، محمد رضا حكيمي
2-سيماي آفتاب ، حبيب الله طاهري
3- تجسم اميد و نجات ، عزيز الله حيدري
4-سيماي مصلح جهان ، مراد فيضي
5- ارتباط معنوي با حضرت مهدي ، حسين گنجي