بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:ظهور امام زمان (ع)
موضوع فرعي:زمان ظهور امام زمان (ع)
سؤال:امام زمان((عليه السلام)) چه موقع ظهور مي كند؟

جواب:

موقع ظهور آن حضرت نامعلوم است و جز خدا كسي ديگر نمي داند خداوند متعال هر موقع كه صلاح بداند وي را ظاهر مي كند و به وسيله ي او دنيا را پر از عدل و داد مي نمايد پس از اينكه پر از ظلم و جور باشد. البته در روايات ما علائمي براي ظهور حضرت نقل شده است.
يادآوري اين نكته لازم است كه براساس آنچه از احاديث استفاده مي شود كسي اگر روز مشخصي را براي ظهور آن حضرت معيّن كرد قابل پذيرش نيست.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ37ـ