بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:ظهور امام زمان (ع)
موضوع فرعي:زمان ظهور امام زمان (ع)
سؤال:آيا ظهور امام زمان((عليه السلام)) وقتي روي مي دهد كه مردم به كارهاي زشت دست بزنند يا وقتي در رده راست گام بردارند؟

جواب:

در بسياري از رواياتي كه درباره ي ظهور امام زمان((عليه السلام)) وارد شده اين مضمون آمده است كه امام زمان((عليه السلام)) دنيا را پر از عدل و داد خواهد كرد پس از آن كه پر از ظلم و جور شده باشد از اين روايات استفاده مي شود كه ظهور امام زمان((عليه السلام)) در موقعي انجام مي گيرد كه ظلم و ستم و ناپاكي جهان را گرفته باشد و با ظهور امام زمان((عليه السلام)) حكومت عدل و راستي در جهان مستقر مي گردد.
البته زمان ظهور امام زمان((عليه السلام)) وقتي خواهد بود كه با اينكه دنيا را ستم فراگرفته دنيا آماده ي پذيرش حكومت عدل واحد جهاني آن حضرت شود و ما مي بينيم كه اكنون با اينكه ظلم و ستم در جهان گسترش يافته مستضعفين در اثر انقلاب اسلامي ايران به تدريج بيدار شده و با مستكبرين به مبارزه برخاسته اند اميد است اين آمادگي گسترش يابد و زمينه براي ظهور امام زمان((عليه السلام)) فراهم شود.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ