بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ظهور امام زمان (ع)
موضوع فرعي:زمان ظهور امام زمان (ع)
سؤال:.1- زمان ظهور امام زمان ( عج) چه وقت است ؟
جواب:

ظهور آن حضرت در روز جمعه خواهد بود و ترقب و انتظارفرج درآن روز بيشتر از روزهاي ديگر است ،چنانچه در پاره اي از اخبار تصريح به آن و در زيارت مختصه به آن جناب است در روز جمعه كه {يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك و علي آل بيتك هذايوم جمعه و هو يومك المتوقع فيه ظهورك و الفرج فيه المؤمنين علي يديك } تا آخر آنچه بيايد.
يعني؛« اي آقاي من اي صاحب الزمان كه درود خداوند بر تو و بر آل بيت تو، اين روز جمعه است و آن روز تو است كه انتظار كشيده مي شود و در آن ظهور تو و فرج مؤمنين بر دست جناب تو و من اي آقاي من در آن ميهمان تو هستم و پناه آورده به تو اي آقاي من! كريمي و از اولاد بزرگواران و مأموري به پناه دادن پس مرا مهماني كن و پناه ده .
بلكه عيد بودن روز جمعه و شمردن آن را يكي ازعيدهاي چهارگانه حقيقتا به جهت آن روز شريف است
منابع :
1-سيماي آفتاب ، حبيب الله طاهري
2-نشانه هاي ظهور ، محمد خادمي شيرازي
3- سيماي مصلح جهان ، مراد فيضي
4- ارتباط معنوي با حضرت مهدي ، حسين گنجي