بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:علتهاي مهم تاخير ظهور امام زمان (ع)
سؤال:1- علتهاي مهم تأخير ظهور امام زمان (عليه السلام) چيست ؟
جواب:

ج1- آزمايش وامتحان در اثر اين غيبت طولاني.
گروهي كه ايمان كافي ندارند ،باطنشان ظاهر مي شود و كساني كه ايمان در اعماق دلشان ريشه كرده و به واسطه انتظار فرج صبر بر شرائط و ايمان به غيبت ارزششان معلوم مي شود و به درجاتي از ثواب نايل مي شوند .
2- بيعت نكردن با ستمكاران , يكي از فؤايد و حكمتي كه براي غيبت آن حضرت در روايات نقل شده، موضوع محفوظ ماندن از معاهده و بيعت با ستمكاران است .
3- نجات ازقتل . يكي از حكمت ها موضوع نجات از قتل معرفي شد چون، دستگاه حاكم به شدت در تعقيب و جستجوي آن حضرت بود تا او را به جنگ آورده و به قتل برساند چاره اي جز غيبت نيست.
5- آمادگي پذيرش . براي تحقق يك انقلاب همه جانبه در سطح جهان تنها وجود يك رهبر شايسته كافي نيست بلكه؛ آمادگي عمومي نيز لازم است و متأسفانه دنيا هنوز آماده پذيرش حكومت حضرت مهدي «عج» نشده است . زيرا صرف اينكه ظلم و ستم عالم را فرا گرفته كافي نيست كه امام ظهور كند . چرا كه ظلم ،يكي از اسباب آمادگي مردم است و يقينا هرگاه چنان آمادگي فراهم آيد ، ظهور نيز قطعي و حتمي خواهد شد .
حداقل چند نوع آمادگي لازم است ،تا آن حضرت ظهور كند :
الف )- آمادگي رواني
ب ) آمادگي فرهنگي و صنعتي
ج ) آمادگي ازحيث يك نيروي ضربتي انقلابي
منابع :
1-سيماي آفتاب ، حبيب الله طاهري
2-پادشه خوبان ، علي اصغر لشكري
3-رسالت جهاني حضرت مهدي ، فريده گل محمدي آرمان
4-سيماي مصلح جهان ، مراد فيضي